Welzijn

Wie op een positieve manier aan de samenleving kan deelnemen en bijdragen, voelt zich beter. Maatschappelijk aangesloten zijn begint met het aanpakken van laaggeletterdheid en het oplossen van problemen rond communicatie met de overheid. Vereenzaming moet voorkomen worden, bijvoorbeeld door woongemeenschappen te realiseren.


‘Goed ouder worden’ is hét landelijke motto van GOUD. Natuurlijk is het daarbij van groot belang dat men zelf de regie heeft en houdt. Dat begint met op een positieve manier aan de samenleving te kunnen deelnemen en bijdragen. Dat start al ruim voordat je je echt oud voelt of bent. Het is belangrijk actief te blijven en je contacten te onderhouden. Daarnaast is het van belang dat niemand gediscrimineerd wordt. Denk daarbij onder anderen aan ouderen, LHBTIQ+, mensen met een handicap. Niemand moet worden beoordeeld op welke eigenschap dan ook.

Tegenwoordig is van groot belang dat je ook maatschappelijk aangesloten bent. Dat begint met het oplossen van laaggeletterdheid. Maar ook met problemen rond communicatie met de overheid en administratie. GOUD wil daarnaast dat de gemeentelijke ouderencoaches helpen om ouderen digivaardig te maken en te houden. Voor mensen met zeer beperkt inkomen moeten gemeenten gratis tablets en gebruikscursussen ter beschikking stellen. Dit helpt ook om vereenzaming te voorkomen als fysiek contact moeilijk of onmogelijk is.

Zoals ook bij veiligheid is omschreven moeten we vereenzaming voorkomen door niet alleen de woonvormen als woongemeenschappen te realiseren, maar ook door de wijken zo in te richten dat het de samenhang en het omzien naar elkaar bevordert. Te denken valt aan het stimuleren van ontmoetingsplekken in de wijk door flexibele wetgeving. Die ontmoetingsplekken faciliteren eetgelegenheden, bewegingsprogramma’s, gezamenlijk groenonderhoud, alles om de samenhang te bevorderen. Welzijnsorganisaties moeten daar voldoende geld voor krijgen omdat dit preventief werkt voor de doelgroep.

Enkele standpunten

  • Vereenzaming voorkomen door bijvoorbeeld woongemeenschappen te realiseren.
  • Laaggeletterdheid moet aangepakt worden.
  • Voorkom problemen rond communicatie met de overheid, en als ze toch ontstaan: los ze op.
  • Niemand mag gediscrimineerd worden op welke eigenschap dan ook.
  • Aandacht voor alle leefbaarheidsaspecten

Gerelateerde berichten

Goud icoon Nieuws Debatten in Dordrecht voor First Time Voters
21 februari 2023

Politici voor het eerst in debat richting Provinciale Statenverkiezingen "Dat nu mensen ziek worden van PFAS die in de grond

Lees verder
Goud icoon Nieuws 15 maart, the Perfect Storm – Column
16 maart 2023

“Alles is psychologie” Vanmorgen werd ik wakker gebeld door een journalist van het Leidsch Dagblad die graag mijn mening wilde

Lees verder
Goud icoon Nieuws Column: “Waarom op GOUD stemmen?”
12 maart 2023

Er zijn veel ‘afhakers’ In onze gesprekken tijdens de verkiezingsperiode krijgen we regelmatig de vraag “Waarom zou ik op GOUD

Lees verder
© Copyright 2022 Politieke partij GOUD Zuid-Holland | Website: Webmazing