Zuinig met ruimte

Zuinig met de ruimte in Zuid-Holland

In dit provinciale programma concentreren wij ons op een aantal onderwerpen die in onze opvatting binnen het takenpakket van de provincie belangrijk zijn voor de inwoners van Zuid-Holland. Het landelijke programma van GOUD is overigens breder omdat de provincie niet op alle overheidstaken actief is. Een overkoepelende thema voor Zuid-Holland is dat onze provincie inmiddels vol is. Daaraan verwant is het onderwerp ‘leefbaarheid’. In andere woorden, er is gewoon onvoldoende ruimte in Zuid-Holland om alle ambities die er zijn met elkaar te verenigen. Dat ruimtegebrek heeft enorme consequenties, o.a. voor die leefbaarheid, en moet leiden tot ingrijpende keuzes. Niet kiezen en wegkijken leidt tot grotere schade. Er moet dus echt iets veranderen. Niet alles kan overal in Zuid-Holland.

De ruimte is echt op

Laten we daarom beginnen met de erkenning dat de ruimte in Zuid-Holland niet oneindig is. In feite zijn we ruimtelijk gezien vol bezet en is er nauwelijks nog reserve voor nieuwe initiatieven. Daar moeten consequenties uit worden getrokken. Dat uitgangspunt voor ons denken over de meest wenselijke politieke koers in Zuid-Holland is elders nog niet overal doorgedrongen. Men zit soms nog in de ontkenningsfase zou je kunnen zeggen. We hebben in Zuid-Holland globaal gesproken teveel mensen (en dieren) op een te klein oppervlak. Al die mensen willen wonen, werken, recreëren, zich verplaatsen en nog heel veel meer. Daarvoor hebben ze allerlei voorzieningen en dus ruimte nodig. Die behoefte loopt van ziekenhuizen en gezondheidscentra, via scholen en universiteiten, kazernes en politiebureaus, openbaar vervoer, wegen en fietspaden, drinkwater- en energievoor-ziening, sportterreinen, industrieterreinen, tot en met natuur- en recreatiegebieden. Allemaal onmisbare zaken die een beslag leggen op de schaarse ruimte. Daarom moeten we veel selectiever worden in ons ruimtegebruik. Genoeg is genoeg. GOUD wil grote distributiecentra concentreren en een pas op de plaats maken met uitbreidingen. Hetzelfde geldt voor energieslurpende datacenters.

Samenwerking met Rijk onmisbaar

We constateren daarom dat we in een fase komen dat er keuzes moeten worden gemaakt en we dus soms nee zullen moeten verkopen. De ruimte is in onze provincie gewoon op. GOUD beseft dat de provincie Zuid-Holland die keuze vaak niet alleen kan maken en op veel terreinen afhankelijk is van de rijksoverheid. Daarom onderhouden wij een goede samenwerkingsrelatie met onze Tweede Kamerfractie. Op Rijksniveau zullen namelijk ook knopen moeten worden doorgehakt die op landelijke schaal spelen. Provincies zijn geen zelfvoorzienende eilanden, en niet iedereen kan in het westen van ons land wonen. Hoeveel inwoners Nederland eigenlijk aan kan is een legitieme vraag. Op dit soort vragen moet snel een antwoord komen. GOUD is van mening dat Zuid-Holland meer assertief moet optreden richting de Rijksoverheid als het om deze ruimtelijke problematiek gaat.

Vergrijzing, immigratie en bevolkingsgroei zijn onderwerpen die GOUD op de politieke agenda wil plaatsen. Niet vanwege ongewenste sentimenten, maar gewoon omdat dit bij verantwoord en verstandig besturen hoort.

Zie voor het complete programma: https://www.goudzh.nl/

Gerelateerde berichten

Goud icoon Nieuws Debatten in Dordrecht voor First Time Voters
21 februari 2023

Politici voor het eerst in debat richting Provinciale Statenverkiezingen "Dat nu mensen ziek worden van PFAS die in de grond

Lees verder
Goud icoon Nieuws 15 maart, the Perfect Storm – Column
16 maart 2023

“Alles is psychologie” Vanmorgen werd ik wakker gebeld door een journalist van het Leidsch Dagblad die graag mijn mening wilde

Lees verder
Goud icoon Nieuws Column: “Waarom op GOUD stemmen?”
12 maart 2023

Er zijn veel ‘afhakers’ In onze gesprekken tijdens de verkiezingsperiode krijgen we regelmatig de vraag “Waarom zou ik op GOUD

Lees verder
© Copyright 2023 Politieke partij GOUD Zuid-Holland | Website: Webmazing