BESTUURLIJKE VERNIEUWING


Samenwerking

GOUD wil een overheid die de problemen en uitdagingen die op ons pad komen echt aanpakt. Dus we willen geen geitenpaadjes bewandelen of andere ‘handige’ trucjes toepassen om problemen van tafel te krijgen zonder er iets aan te doen. Dat geldt ook voor de provincie. Omdat bijna alle belangrijke problemen, kansen en uitdagingen grensoverschrijdend zijn moeten alle drie de bestuurslagen daarbij intensief samenwerken.

Ook de waterschappen spelen natuurlijk een belangrijke rol. In die samenwerking is nog een wereld te winnen. Er is een wildgroei van samenwerkingsverbanden en uitvoeringsorganisaties met soms
onduidelijke rollen en taakafbakeningen. Dit soort oplossingen roepen vaak nieuwe problemen op. Wij willen beslist geen grote stelselherzieningen of ingrijpende structuurveranderingen. Het primaat
moet gewoon blijven liggen bij de drie bestuurslagen, Rijk, Provincie en Gemeenten. Om een evenwichtiger openbaar bestuur te krijgen moet de rol en het takenpakket van de provincie versterkt en verbreed worden. Dit dient gepaard te gaan met vermindering van taken bij soms onduidelijke sectorale samenwerkingsverbanden. Die zijn vaak onvoldoende democratisch gelegitimeerd en hebben de neiging om zich ongebreideld uit te breiden.

Raadsbrede of Statenbrede bestuursakkoorden

Naast een versteviging van ons bestuurlijk gebouw met behoud van de drie ‘verdiepingen’ (Rijk, Provincie en Gemeenten), en een betere samenwerking tussen deze drie bestuurslagen, zou ook het politieke bestuurlijke gedrag in onze visie verbetering behoeven. Democratie zou iets meer moeten inhouden dan de dictatuur van de meerderheid. Op provinciaal en gemeentelijk niveau komt het duale stelsel onvoldoende uit de verf. De oppositie wordt vaak buiten spel gezet. Wij zijn een voorstander van het experimenteren met Raadsbrede of Statenbrede bestuursakkoorden. Dat is een beter uitgangspunt om samenwerking tussen de partijen tot stand te brengen dan het traditionele coalitie versus oppositie model.

Gerelateerde berichten

Goud icoon Nieuws Debatten in Dordrecht voor First Time Voters
21 februari 2023

Politici voor het eerst in debat richting Provinciale Statenverkiezingen "Dat nu mensen ziek worden van PFAS die in de grond

Lees verder
Goud icoon Nieuws 15 maart, the Perfect Storm – Column
16 maart 2023

“Alles is psychologie” Vanmorgen werd ik wakker gebeld door een journalist van het Leidsch Dagblad die graag mijn mening wilde

Lees verder
Goud icoon Nieuws Column: “Waarom op GOUD stemmen?”
12 maart 2023

Er zijn veel ‘afhakers’ In onze gesprekken tijdens de verkiezingsperiode krijgen we regelmatig de vraag “Waarom zou ik op GOUD

Lees verder
© Copyright 2023 Politieke partij GOUD Zuid-Holland | Website: Webmazing