Over ons

GOUD Zuid-Holland is m.i.v. vrijdag 16 september 2022 actief de in de Provinciale Staten Zuid-Holland begonnen. De fractie heeft zich aangesloten bij de nieuwe politieke partij GOUD Nederland die zich inzet voor goed ouder worden. Onder die naam neemt de fractie in maart 2023 deel aan de Provinciale Statenverkiezingen.

GOUD wil dat iedereen goed en gezond ouder kan worden en de mogelijkheid heeft om tot op hoge leeftijd volwaardig mee te doen aan onze samenleving”,

Op dit moment is de helft van alle volwassenen in Nederland – zeven miljoen mensen – 50 jaar of ouder. Dat aantal neemt snel toe. GOUD wil ervoor zorgen dat in alle sectoren, en op alle aspecten die daarbij een rol spelen, de voorwaarden aanwezig zijn om in ons land goed ouder te kunnen worden. Dat is in het belang van alle generaties. GOUD wil met dat doel in het openbaar bestuur waar nodig als initiator en motor functioneren. Niet alleen op het gebied van inkomen, gezondheid en wonen – de drie gouden thema’s – maar daarnaast ook op het gebied van onder meer welzijn, veiligheid, onderwijs, milieu en duurzaamheid.”

GOUD Zuid-Holland  wil:

  • starten vanuit de inhoud;
  • in samenwerking met andere organisaties die zich hiervoor inzetten;
  • een pragmatische en oplossingsgerichte instelling;
  • heldere doelen, waar we voor gaan;
  • een integrale blik hanteren;
  • continu zoeken naar een eerlijke balans tussen belangen van diverse doelgroepen.

GOUD Nederland is een politieke partij van en voor mensen: met als primaire doelgroep senioren, maar in verbinding met toekomstige generaties. Want ook zij moeten in Nederland straks goed ouder kunnen worden!

Fractievoorzitter  GOUD Zuid-Holland  Willem Bakx

De statenfractie van GOUD Zuid-Holland bestaat uit:

Willem Bakx – Fractievoorzitter en Statenlid
Jaap Haasnoot – Statenlid
Geert Tomlow – Commissielid
Aad de Man – Penningmeester

© Copyright 2020 Politieke partij GOUD Zuid-Holland | Website: Webmazing