Goed ouder worden voor iedereen!

Wat wil GOUD bereiken

GOUD Nederland wil dat iedereen goed ouder kan worden en in de mogelijkheid wordt gesteld tot op hoge leeftijd volwaardig mee te doen.

Op dit moment is de helft van alle volwassenen in Nederland (zeven miljoen mensen!) al 50 jaar of ouder en dat aantal neemt snel toe. Daarom moeten we ervoor zorgen dat de randvoorwaarden geregeld zijn om in ons land goed ouder te kunnen worden.
Hoe GOUD als vertegenwoordiger van alle inwoners van Zuid-Holland wil opereren staat in de volgende paragraaf. Het volledig programma van GOUD Nederland kunt u via onderstaande link inzien

Standpunten GOUD in de provincie Zuid-Holland

In het politieke programma van GOUD Zuid-Holland kunt u onze belangrijkste standpunten vinden. Maar een programma kan nooit alle mogelijke onderwerpen die in de provincie behandeld worden in extenso beschrijven. Dan zou dat programma veel te dik worden en ook minder toegankelijk. Bovendien is het programma natuurlijk een momentopname en niet in beton gegoten. In de loop der tijden komen er onderwerpen in beeld die we nu nog niet kunnen voorzien. Daarnaast heeft het programma ook de functie om het profiel van de partij GOUD te beschrijven. Op die manier weet u “wat voor vlees u in de kuip heeft”. Het programma gaat weliswaar in de eerste plaats over de inhoud van de politiek. Maar in het kader van uw kennismaking met een nieuwe partij willen we in het programma toch ook iets zeggen over de manier waarop wij politiek willen bedrijven. Het is ook “de toon die de muziek maakt” om in de spreekwoorden te blijven.

Omdat het programma nu eenmaal niet allesomvattend kan zijn hebben we op deze website daarom ook een aparte opsomming van standpunten die we gemakkelijk kunnen aanpassen aan de actualiteit. Het is ook een manier om direct op een onderwerp in te zoomen zonder het hele programma door te hoeven bladeren.

De indeling van het programma is als volgt. GOUD heeft twee overkoepelende thema’s. Die thema’s zijn “Zuinig met ruimte” en “Leefbaarheid”. Daaronder hebben we vier gouden speerpunten: “Wonen”, “Natuur en Landschap”, “Voorzieningen voor ouder worden” en tenslotte een “Effectieve Overheid”. Die laatste is toegevoegd omdat we niets kunnen bereiken op geen enkel beleidsterrein als de overheid niet goed functioneert. Naar onze mening is dat laatste momenteel het geval. Daarom is dit ook een belangrijk onderwerp.

Als u op onderstaande blokken klikt komt u bij de tekst die het onderwerp toelicht. Daaronder vindt u een verzameling van onze belangrijkste overige standpunten. Het volledige programma van GOUD in Zuid-Holland is via onderstaande link te downloaden.


Onze gouden kernthema's:

Onze overige standpunten

© Copyright 2022 Politieke partij GOUD Zuid-Holland | Website: Webmazing