Verantwoordingsdag: Inwoners geven nuttige input op beleid provincie

Inwoners zijn met de provincie voor een beter Zuid-Holland in gesprek geweest over het provinciale beleid van het afgelopen jaar, ook wel bekend als de verantwoordingsdag.

Er werden volop vragen gesteld, ideeën uitgewisseld en gediscussieerd met de aanwezige politici en beleidswerknemers rondom de thema’s bereikbaarheid, economie, energie, leefomgeving, natuur en wonen.

© Copyright 2020 Politieke partij GOUD Zuid-Holland | Website: Webmazing