50PLUS Zuid-Holland wordt GOUD Zuid-Holland

De fractie van 50PLUS in de Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft afscheid genomen van 50PLUS en gaat door met een nieuwe naam. Met die nieuwe identiteit gaan we ook meedoen aan de provinciale Statenverkiezingen in 2023. Zo’n stap zet je niet zomaar en dat vereist dan ook enige uitleg.

 

Waarom zitten wij in de politiek?

De tweekoppige fractie van 50PLUS in de Provinciale Staten van Zuid Holland heeft zich de afgelopen jaren op constructieve wijze ingespannen om een bijdrage te leveren aan het provinciale beleid. We hebben ons daarbij bewust niet opgesteld als een eenzijdige belangenbehartiger van senioren. Als een soort ‘derde weg’ hebben we een koers gevolgd die de goede aspecten van sociaaldemocratie en liberalisme met elkaar combineerde. Als middenpartij hebben we steeds gezocht naar een eerlijke balans tussen de diverse belangen van doelgroepen. Daarbij hebben we wel steeds gekeken naar waar het beleid schadelijk is voor (toekomstige) ouderen of waar de doelgroep van senioren gewoon in het vergeetboek is geraakt. Maar zoals gezegd, niet op een eenzijdige manier en niet met voorbijgaan van de belangen van andere doelgroepen. En laten we eerlijk zijn, het is helemaal niet verstandig om beleidssectoren uitsluitend door een generatiebril te willen bekijken. Dat doen we dus niet. We proberen met een integrale blik en op basis van gezond verstand en zonder vooroordelen of een gekleurde bril de beleidsvelden te overzien. Daarom is onze fractie qua positionering ook moeilijk in te passen in een star links-rechts schema.

 

Gezond verstand politiek

Als we de natuur willen beschermen, de werkgelegenheid willen bevorderen of iets willen doen aan de woningnood, de zorg of het openbaar vervoer dan is dat in het belang van al onze inwoners. Op die manier bedrijven we zoals gezegd een vorm van ‘gezond-verstand-politiek’ en dat willen wij graag blijven doen. Wij denken ook dat deze benadering nuttig en nodig is en dat we daarom moeilijk gemist kunnen worden in het politieke palet. Maar bij dat alles houden we zoals gezegd wel het belang van senioren in de gaten. Dat is trouwens ook in het belang van andere generaties. Het is toch ook voor jongeren belangrijk dat zij in de toekomst op een goede en fatsoenlijke manier oud kunnen worden?

Veel ouderen zitten in een achterstandspositie

Een politieke partij is niet meer dan een middel of instrument om bepaalde maatschappelijke doelen te bereiken. Het is geen doel op zich of een banenmachine. Wij hebben ons destijds aangesloten bij 50PLUS omdat we zagen dat ouderen op allerlei fronten, en niet alleen op het gebied van de pensioenen, het kind van de rekening werden. Ook op de arbeidsmarkt is er sprake van discriminatie. Het is al jaren bekend dat er een enorme vergrijzing op ons afkomt. Als de overheid daarop anticipeert door wel eenzijdig de lasten bij ouderen te leggen, maar nauwelijks iets doet aan het realiseren van allerlei voorzieningen die nodig zullen zijn door de demografische ontwikkelingen, dan is er iets mis.

In het bestuur van de provincie Zuid-Holland worden bijvoorbeeld grote inspanningen verricht voor de doelgroep arbeidsmigranten. Tegelijkertijd stond voordat wij hier de aandacht op vestigden het onderwerp ouderenhuisvesting helemaal niet op de politieke agenda. Dat begint nu langzaam en overigens veel te laat te veranderen. Dat voorbeeld geeft aan dat een partij als de onze nog niet gemist kan worden.

Het afbreken van de volkshuisvesting en het niet regelen van seniorenhuisvesting is iets waar iedereen last van heeft. Als ouderen kunnen doorstromen naar geschikte en betaalbare huisvesting op de juiste locaties dan kunnen we de bestaande woningvoorraad efficiënter benutten. Daar heeft iedereen baat bij, maar dan heb je wel een overheid nodig die het regelt. Hetzelfde geldt voor de zorg en vele andere onderwerpen. Mantelzorgers zijn niet de ultieme oplossing voor het probleem van achterblijvende voorzieningen. Dit soort problemen laten zich het hardste voelen bij mensen met een kleine portemonnee. In de ‘bubble’ van de grote politiek is er helaas onvoldoende zicht op en affiniteit met deze groep. Er zijn wel veel stereotype vooroordelen over de groep ouderen die in werkelijkheid een hele diverse groep vormen. Er is dus behoefte aan een partij die de belangen van de oudere helft van de volwassenen in Nederland op een evenwichtige wijze kan vertegenwoordigen.

 

Waarom GOUD?

Helaas moeten we constateren dat de landelijke partij 50PLUS zichzelf tijdens de Tweede Kamerverkiezingen gediskwalificeerd heeft en daarom geen rol van betekenis kan spelen op al die dossiers. Met onprofessioneel en conflictzoekend gedrag vanuit de organisatie voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen heeft men het vertrouwen van de kiezer verspeeld. In die periode heeft de fractie van 50PLUS Zuid Holland geprobeerd om een interim hoofdbestuur op poten te zetten[1] om de neergaande ontwikkeling te stuiten. Het hoofdbestuur heeft om discutabele redenen dat voorstel van ons destijds niet aan de leden voorgelegd. Vervolgens heeft de voorspelbare ondergang van de partij plaatsgevonden.

Na dit debacle heeft de fractie van 50PLUS Zuid Holland mentaal afscheid genomen van de landelijke club die zichzelf om zeep heeft gebracht. De binnen 50PLUS democratisch verkozen landelijk lijsttrekker Liane den Haan heeft destijds een stap verder gezet en is direct onder eigen vlag doorgegaan in de Tweede Kamer. Onze fractie in Zuid Holland besloot op dat moment om het karwei af te maken tot de volgende provinciale verkiezingen en dan te besluiten hoe verder te gaan. Dat moment voor een vervolgbesluit is nu aangebroken. Inmiddels heeft Liane den Haan besloten om een nieuwe partij op te richten met de naam GOUD Nederland. “Goed ouder worden” is daarbij de ondertitel.

In Zuid Holland willen we doorgaan met de koers die we vier jaar geleden hebben ingezet. Wij voelen ons niet thuis bij amokmakers en willen op professionele wijze en op een evenwichtige manier wat betekenen voor onze kiezers en voor de samenleving als geheel. Een politieke partij is zoals gezegd slechts een voertuig om onze idealen en doelen te verwezenlijken. Wij hebben net als vele anderen in het verleden op allerlei manieren geïnvesteerd in 50PLUS. Dat is verleden jaar door een kleine club die aan de touwtjes trok te niet gedaan. Doorgaan met die club is dus geen optie. Uit contacten met de oprichters van GOUD bleek dat we programmatisch[2] en qua gewenste interne cultuur helemaal op dezelfde lijn zaten. Samen sta je sterker en dus gaan we bij de volgende provinciale verkiezingen in Zuid Holland aan de kiezers vragen om ons onder dat label te gaan steunen.

[1]   Zie hiervoor onze verklaring van d.d. 11 mei 2021: hier een linkje

[2]   Hier verwijzen naar een link met (een samenvatting van) het programma

Gerelateerde berichten

Goud icoon Nieuws Debatten in Dordrecht voor First Time Voters
21 februari 2023

Politici voor het eerst in debat richting Provinciale Statenverkiezingen "Dat nu mensen ziek worden van PFAS die in de grond

Lees verder
Goud icoon Nieuws 15 maart, the Perfect Storm – Column
16 maart 2023

“Alles is psychologie” Vanmorgen werd ik wakker gebeld door een journalist van het Leidsch Dagblad die graag mijn mening wilde

Lees verder
Goud icoon Nieuws Column: “Waarom op GOUD stemmen?”
12 maart 2023

Er zijn veel ‘afhakers’ In onze gesprekken tijdens de verkiezingsperiode krijgen we regelmatig de vraag “Waarom zou ik op GOUD

Lees verder
© Copyright 2022 Politieke partij GOUD Zuid-Holland | Website: Webmazing