In de Staten

Activiteiten, bijdragen, moties, betogen en dergelijke van GOUD Zuid-Holland in de Staten.

Introductie  over GOUD Zuid-Holland:

Door onze fractievoorzitter Willem Bakx: VOLGT

Activiteiten, bijdragen, moties, betogen

Goud icoon Nieuws Debatten in Dordrecht voor First Time Voters
21 februari 2023

Politici voor het eerst in debat richting Provinciale Statenverkiezingen "Dat nu mensen ziek worden van PFAS die in de grond

Lees verder
Goud icoon Betogen Debat over bouwlocatie Bronsgeest te Noordwijk
6 oktober 2022

Tijdens de commissievergadering van 6 oktober had Willem Bakx het navolgende betoog over de bouwlocatie Bronsgeest te Noordwijk

Lees verder
Goud icoon Betogen Betoog Jaap Haasnoot over stikstofdebat
6 oktober 2022

Jaap Haasnoot geeft commentaar op het rapport van Remkes over de stikstofcrisis

Lees verder
Goud icoon Betogen Betoog Jaap Haasnoot over kamerbrief Ruimtelijke Ordening van Hugo de Jonge.
6 oktober 2022

Tijdens de commissie behandeling in de Staten van Zuid-Holland van de kamerbrief inzake de Ruimtelijke Ordening geeft Jaap Haasnoot van

Lees verder
Goud icoon Betogen Bijdrage fractie GOUDzh tijdens debat over bouwlocatie Bronsgeest te Noordwijk
6 oktober 2022

Lees verder
Goud icoon Initiatieven Fractie GOUD Zuid-Holland over Rotterdam The Hague Airport (RTHA)
22 mei 2022

Met betrekking tot de ontwikkelingen bij Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft GOUD Zuid-Holland in de Staten van Zuid–Holland het

Lees verder
Goud icoon Betogen Jaap Haasnoot over ontwikkeling Zuidplaspolder en Valkenhorst
19 april 2022

Voorzitter, mijn fractie is een groot voorstander van een pro-actief beleid van de provincie op tal van beleidsgebieden. Dat heeft

Lees verder
Goud icoon Schriftelijke vragen Zorgen om effecten PFAS vervuiling!
21 juni 2021

Mondelinge vragen GS betreffende de situatie van vervuiling door PFAS Recent heeft het RIVM bekend gemaakt dat de gevolgen van

Lees verder
Goud icoon Schriftelijke vragen Opschaalbaarheid Duurzame Luchtvaart
20 mei 2021

Aan : de voorzitter van Provinciale StatenDatum : 20 mei 2021Onderwerp : Opschaalbaarheid Duurzame Luchtvaart Inleiding De proefprojecten voor een

Lees verder
Goud icoon Betogen Goud icoon Initiatieven Diversiteit en inclusiviteit, ook voor ouderen – Jaap Haasnoot
5 februari 2021

Het merkwaardige feit doet zich voor dat de overheid anticipeert op de vergrijzing en de stijgende levensverwachting door pensioenen te

Lees verder
Goud icoon Betogen Protocol KNMG is “dor hout” in een deftig jasje
13 januari 2021

Tot mijn grote verbazing zie ik weinig protesten m.b.t. het nieuwe protocol van de KNMG om in het worst case

Lees verder
© Copyright 2020 Politieke partij GOUD Zuid-Holland | Website: Webmazing