Goud icoon Nieuws

Motie N206 met grote meerderheid aangenomen

Na zeker 20 jaar strijd eindelijk een doorbraak!

Met steun van PvdA en SP heeft GOUD op 8 maart een motie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland in stemming gebracht die duidelijk maakt dat de Rijnlandroute niet af is als de huidige onderdelen daarvan zijn afgerond. De motie gaat vooral in op het tracé dat na de Tjalmaweg diverse wijken van Katwijk op maaiveldniveau doorsnijdt, waarna de N206 verder gaat richting de Bollenstreek. De motie heeft als doel te onderzoeken hoe de gewenste Fase 2 van de Rijnlandroute zou kunnen worden vormgegeven.

Lange adem nodig

Grote infrastructurele werken zijn bijna altijd samenwerkingsprojecten tussen meerdere overheidslagen en hebben een lange doorlooptijd. Daarom moet je vroegtijdig aan de bel trekken want je bent zo maar 5 of 10 jaar kwijt aan de “voorbereidende beschietingen”, voordat er überhaupt een tekenpen uit de kast komt.

Gelukt!

De problemen met de huidige vormgeving van de Rijnlandroute aan de kant van de Duin- en Bollenstreek zijn de volgende:

  1. De weg die een miljard euro heeft gekost eindigt op verkeerslichten bij “de kruising bij de Chinees” in Katwijk aan den Rijn. Dat worden straks chaotische toestanden want hier ontstaat een vervelende flessenhals die het nuttig effect van de enorme investeringen nogal benadeelt. Er zal weinig van de provinciale ‘stroomweg’ overblijven als de doorstroming hier stokt. De verkeersmodellen laten zien dat er een enorme toename van de verkeersintensiteit te verwachten is. Er is hier een klassieke fout gemaakt maar dat willen de verantwoordelijke bestuurders natuurlijk niet horen. Prima zegt GOUD Zuid-Holland, maar herstel die fout van een te kort gekozen scope dan op tijd;

  2. De regionale opgaven die er liggen op het gebied van de woningbouw, kennisintensieve bedrijvigheid en de leefbaarheid zijn niet gebaat bij een halve oplossing. De verstedelijking in deze regio wordt enorm opgeschroefd, en daar hoort een goede bereikbaarheid bij. “Eerst bewegen, dan bouwen” was jarenlang het adagio hier maar dat gaat maar half lukken op deze manier. Dat is zonde van het geïnvesteerde vermogen van een miljard euro. Dat is ook heel erg zonde voor de groeiende clusters van hoogwaardige bedrijvigheid tussen Leiden en Noordwijk.

  3. En last but for sure not least de leefbaarheid in onze regio. Ik denk dat wij daar niet veel bewijsvoering voor hoeven aan te voeren. Dat heeft het bewonerscomité uit Katwijk aan den Rijn trouwens met verve gedaan en dat heeft zich ook uitbetaald. Met een overweldigende meerderheid van 43 stemmen voor, en slechts 7 stemmen tegen is de motie van GOUD aangenomen. We noteren dat GroenLinks en Forum voor Democratie hebben tegengestemd. Noteert u dat thuis ook even?

Voor de liefhebbers van politiek proza hier nog het zogeheten dictum van de motie:

Verzoekt GS:

  • Actie te ondernemen op de daarvoor in aanmerking komende bestuurlijke niveaus teneinde te bezien of en hoe de Rijnlandroute Fase 2 gerealiseerd kan worden binnen de totale projecten agenda van de provincie (PZI);
  • Daartoe als eerste stap, in samenwerking -zowel qua uitvoering als financiering van het onderzoek- met Holland-Rijnland en betrokken gemeenten, een onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid en betaalbaarheid met aandacht voor onder andere eventuele meekoppelkansen, technische (on)mogelijkheden, maatschappelijke kansen en baten, e.d. van mogelijke ontwerpvarianten (incl. ondertunneling);
  • Daarbij rekening houdend met zowel de eindsituatie na oplevering vernieuwd tracé N206 inclusief busbaan, zero emissie bussen en geluidswering als uitgangspunt; alsmede lopende projecten in de Noordelijke Duin- en Bollenstreek en andere onderliggende stukken zoals de mobiliteitsvisie van Holland-Rijnland.

Willem Bakx
Jaap Haasnoot
GOUD Zuid-Holland

Gerelateerde berichten

Goud icoon Nieuws Debatten in Dordrecht voor First Time Voters
21 februari 2023

Politici voor het eerst in debat richting Provinciale Statenverkiezingen "Dat nu mensen ziek worden van PFAS die in de grond

Lees verder
Goud icoon Nieuws 15 maart, the Perfect Storm – Column
16 maart 2023

“Alles is psychologie” Vanmorgen werd ik wakker gebeld door een journalist van het Leidsch Dagblad die graag mijn mening wilde

Lees verder
Goud icoon Nieuws Column: “Waarom op GOUD stemmen?”
12 maart 2023

Er zijn veel ‘afhakers’ In onze gesprekken tijdens de verkiezingsperiode krijgen we regelmatig de vraag “Waarom zou ik op GOUD

Lees verder
© Copyright 2023 Politieke partij GOUD Zuid-Holland | Website: Webmazing