Goud icoon Nieuws Goud icoon Wonen

Ruimte en demografie: Zuid-Holland zit aan de limiet

Bestuurlijke actie nodig

Problemen of situaties op de lange baan schuiven en vervolgens hopen dat de markt of het particuliere initiatief het wel zal oplossen is geen effectieve manier om een land, provincie of gemeente te besturen. De provincie heeft een belangrijke taak op het gebied van de ruimtelijke ordening, de planning van de woningbouw en die van industriegebieden. De provincie is daarnaast betrokken bij de energietransitie, en speelt ook een rol bij de aanleg en het beheer van wegen, natuurgebieden en andere infrastructuur. Allemaal zaken die onderling concurreren met de beperkte ruimte in onze provincie. In de praktijk blijkt in toenemende mate dat er grenzen aan de groei zitten en dat niet alles meer overal kan in Zuid-Holland. Dat vergt bestuurlijke actie. We kunnen niet op de automatische piloot blijven doormodderen. Het moet anders.

Er is enorm gefaald

Laten we eerst maar eens beginnen met de erkenning dat de ruimte in Zuid-Holland niet oneindig is. In feite zijn we in onze provincie ruimtelijk gezien vol bezet en is er nauwelijks nog reserve voor nieuwe initiatieven. Als de verstedelijking voortgaat dan gaat dit ten koste van het landschap, de leefbaarheid en veel andere functies die ook ruimte nodig hebben. Uit die situatie moeten consequenties worden getrokken. Dat had al veel eerder moeten gebeuren.

Het is bijvoorbeeld een feit dat er de afgelopen jaren op landelijke niveau niet gestuurd is op de immigratie, en dat er tegelijkertijd geen regie is geweest op het vergroten van de woningvoorraad. Als er meer mensen in Nederland komen wonen dan er voorzieningen zoals woningen worden toegevoegd dan gaat er iets mis. Dat simpele inzicht begint nu pas door te dringen tot Den Haag. Dat is eigenlijk ongelooflijk. We moeten dus constateren dat er door de achtereenvolgende kabinetten Rutte gigantisch gefaald is.

Wat moet er gebeuren?

Als we ons tot de volkshuisvesting beperken dan kan de Rijksoverheid in principe aan twee kranen draaien. Ten eerste kun je de bevolkingsgroei proberen te remmen. Immigratie is hierbij de belangrijkste factor, dat is een feit. En ten tweede kun je genoeg woningen bouwen die voldoen aan de vraag, en dus betaalbaar zijn. Daar moet dan overigens wel ruimte voor zijn. Aan beide knoppen moet de overheid draaien. GOUD Zuid-Holland wil voorkomen dat onze provincie over enige tijd volkomen verstedelijkt is. Wij willen niet dat het er hier gaat uitzien als New York City met het Groene Hart als een soort Central Park.

We constateren daarom dat we in Zuid-Holland in een fase komen dat er keuzes moeten worden gemaakt en we soms nee zullen moeten verkopen. De ruimte is in onze provincie binnenkort gewoon op. Je moet nu al nadenken over de toekomst. Daar heb je een visie voor nodig en die ontbreekt in feite, vooral op landelijk niveau. Hoeveel inwoners Nederland eigenlijk aan kan is een legitieme vraag. Voor GOUD Zuid-Holland zijn de grenzen van de verstedelijking in zicht. We kunnen nog een paar jaar vooruit maar dan is de koek in onze provincie op. Dat betekent dat als het Rijk er niet in slaagt om de bevolkingsgroei te remmen er in andere provincies meer gebouwd zal moeten worden.

GOUD wil knopen doorhakken

GOUD beseft dat de provincie Zuid-Holland allerlei keuzes vaak niet alleen kan maken en op veel terreinen afhankelijk is van de Rijksoverheid. Daarom onderhouden wij een goede samenwerkingsrelatie met onze Tweede Kamerfractie. GOUD is van mening dat Zuid-Holland meer assertief moet optreden richting de Rijksoverheid als het om de hier geschetste ruimtelijke problematiek gaat. Het ‘wegkijkbeleid’ van het Rijk gedurende de afgelopen jaren heeft inmiddels tot een stapeling van problemen geleid.

GOUD heeft daar lering uit getrokken. Wij zijn bereid om op alle mogelijke manieren vanuit de provincie zelf knopen door te hakken en om daarnaast druk uit te oefenen op het Rijk en de gemeenten. Het doel moet zijn om er voor te zorgen dat alle overheidslagen nu eens gewoon gaan doen waarvoor ze zijn opgericht. Dat is dienstbaar zijn aan de inwoners en er voor zorgen dat die zaken geregeld worden die we nodig hebben om hier prettig te kunnen leven. De volkshuisvesting weer tot leven wekken is daarbij een belangrijke taak. Misschien moet u daarom deze keer eens iets anders stemmen.

Jaap Haasnoot

Gerelateerde berichten

Goud icoon Nieuws Debatten in Dordrecht voor First Time Voters
21 februari 2023

Politici voor het eerst in debat richting Provinciale Statenverkiezingen "Dat nu mensen ziek worden van PFAS die in de grond

Lees verder
Goud icoon Nieuws 15 maart, the Perfect Storm – Column
16 maart 2023

“Alles is psychologie” Vanmorgen werd ik wakker gebeld door een journalist van het Leidsch Dagblad die graag mijn mening wilde

Lees verder
Goud icoon Nieuws Column: “Waarom op GOUD stemmen?”
12 maart 2023

Er zijn veel ‘afhakers’ In onze gesprekken tijdens de verkiezingsperiode krijgen we regelmatig de vraag “Waarom zou ik op GOUD

Lees verder
© Copyright 2023 Politieke partij GOUD Zuid-Holland | Website: Webmazing