Goud icoon Nieuws

Meer diverse woonvormen voor ouderen nodig

Het is soms om moedeloos of cynisch te worden als je alle crises op een rijtje zet die zijn veroorzaakt of verergerd door zwak optreden van onze eigen overheid. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vergrijzing van de bevolking die al decennia lang voorspelbaar was maar die tot onvoldoende actie en presteren van de overheid heeft geleid. Dat kun je bijvoorbeeld goed zien op de beleidsgebieden wonen en zorg. Er is blijkbaar onvoldoende interesse of gevoel voor urgentie. Of men geeft het geld liever aan andere zaken uit. De grote politieke partijen hebben hier gewoon de afgelopen jaren een wanprestatie geleverd.

Wonen en zorg krijgen onvoldoende aandacht in de politiek

De provincie kan het verschil maken

De provincie vervult een belangrijke functie is de planning van woningbouw. Vroeger ging het daarbij alleen om aantallen, later is daar het aspect betaalbaarheid bij gekomen. Maar alleen omdat onze fractie daarover ooit begonnen is wordt er in Zuid-Holland momenteel bij de planning van woningen ook gekeken naar de typologie van woningen. De woningnood wordt verergerd doordat ouderen op dit moment niet kunnen doorstromen naar een andere woning die past bij hun wensen en behoeften. En die behoeften zijn trouwens nogal divers. Doordat er onvoldoende gestuurd werd op gevarieerde seniorenhuisvesting wordt de bestaande woningvoorraad niet efficiënt benut. Het is niet zinvol om alleen maar gezinswoningen te bouwen omdat de behoefte naar woningen gewoon anders en gevarieerder is. En als je voor ouderen bouwt dan bouw je voor iedereen, want via de doorstroming maken ze ruimte vrij voor startende gezinnen. Pas sinds kort speelt dat aspect dus ook in Zuid-Holland een rol in de planning. Als GOUD zich daarvoor niet had ingespannen zou die provinciale aandacht voor seniorenhuisvesting dus niet of veel later tot stand zijn gekomen.

GOUD kan niet gemist worden

Het is buitengewoon merkwaardig dat dit soort “gezond-verstand-oplossingen” niet als vanzelf al veel eerder tot stand zijn gekomen in de politiek-bestuurlijke circuits waar het beleid wordt gemaakt. GOUD Nederland in de Tweede Kamer en GOUD Zuid-Holland in de Provinciale Staten besteden er al hun tijd en energie aan om het roer wat dit soort zaken betreft om te krijgen. Dat is precies de reden waarom een politieke partij als GOUD een goede aanvulling is in het politieke spectrum. Dat kan alleen succesvol zijn als de kiezer ons blijft steunen.

GOUD in de Tweede Kamer

Deze week heeft Liane den Haan in de Tweede Kamer aan de minister gevraagd hoe het bouwen van nieuwe woonhofjes voor ouderen kan worden gestimuleerd.

“Er zijn sowieso veel te weinig geschikte woningen voor ouderen en al helemáál voor mensen met dementie”, stelt Liane. “In 2050 lijden naar schatting 620.000 mensen aan dementie. Dat is een zorg van en een verantwoordelijkheid voor ons allemaal. Het is van belang om ons hier nú al op voor te bereiden en genoeg dementievriendelijke woningen te bouwen. Alzheimer Nederland heeft berekend dat er 11.000 dementievriendelijke woningen per jaar nodig zijn.” In een motie vraagt Liane daarom aan de regering landelijk te monitoren dat woningbouwcoöperaties gezamenlijk zo veel mogelijk dementievriendelijke woningen realiseren.

Fijne manier van wonen

Hofjeswoningen worden steeds populairder onder ouderen. De Knarrenhofjes zijn bijvoorbeeld inmiddels bijna overal een begrip, maar komen toch slecht van de grond. In Nederland werden in het verleden vaak hofjes gebouwd voor ouderen, tegenwoordig haast niet meer. “En dat is jammer, omdat wonen in een hofje een fijne manier van wonen is”, zegt Liane. “Mensen zorgen voor elkaar, het is gezellig én het bespaart ook nog eens zorgkosten.” Liane vraagt daarom aan de regering om te onderzoeken hoe het bouwen van nieuwe hofjes voor ouderen kan worden versneld en gestimuleerd.

Geen deugdelijke onderbouwing

Minister De Jonge legt in zijn woningbouwopgave vast dat er 290.000 woningen voor ouderenhuisvesting bedoeld zijn. Maar een deugdelijke onderbouwing voor dat aantal ontbreekt, constateert Liane den Haan. Zij verzoekt daarom de regering in een motie om een onderbouwing van dat aantal alsnog in kaart te brengen en met de Kamer te delen. “Ouderen spelen een sleutelrol in het toewerken naar een oplossing voor de problemen op de woningmarkt”, benadrukt Liane. “Veel ouderen willen wel verhuizen, maar er is geen passend aanbod. En zoals het er nu naar uitziet, zal dat er in de nabije toekomst ook niet voldoende zijn.” Alle reden dus om bij de komende provinciale verkiezingen in Zuid-Holland het hokje bij GOUD lijst 14 rood te kleuren.

Gerelateerde berichten

Goud icoon Nieuws Debatten in Dordrecht voor First Time Voters
21 februari 2023

Politici voor het eerst in debat richting Provinciale Statenverkiezingen "Dat nu mensen ziek worden van PFAS die in de grond

Lees verder
Goud icoon Nieuws 15 maart, the Perfect Storm – Column
16 maart 2023

“Alles is psychologie” Vanmorgen werd ik wakker gebeld door een journalist van het Leidsch Dagblad die graag mijn mening wilde

Lees verder
Goud icoon Nieuws Column: “Waarom op GOUD stemmen?”
12 maart 2023

Er zijn veel ‘afhakers’ In onze gesprekken tijdens de verkiezingsperiode krijgen we regelmatig de vraag “Waarom zou ik op GOUD

Lees verder
© Copyright 2023 Politieke partij GOUD Zuid-Holland | Website: Webmazing