Goud icoon Nieuws

Willem Bakx: “GOUD wil een betere overheid”.

De toon maakt de muziek

Politieke en bestuurlijke vernieuwing is nodig om verandering te realiseren

GOUD wil een overheid die de problemen en uitdagingen die op ons pad komen echt aanpakt. Dus we willen geen overheid die geitenpaadjes bewandelt of andere ‘handige’ trucjes toepast om problemen van tafel te krijgen zonder er echt iets aan te doen. Dat geldt ook voor de provincie. Omdat bijna alle belangrijke problemen, kansen en uitdagingen grensoverschrijdend zijn moeten alle drie de bestuurslagen daarbij intensief samenwerken. Ook de waterschappen spelen natuurlijk een belangrijke rol. In die samenwerking is nog een wereld te winnen.

Sanering noodzaak

Volgens Willem Bakx, lijsttrekker van GOUD in Zuid-Holland, is er een wildgroei van samenwerkingsverbanden en uitvoeringsorganisaties met soms onduidelijke rollen en taakafbakeningen. Bakx: “Dit soort organisatorische oplossingen blijken vaak nieuwe problemen op te roepen i.p.v. ze op te lossen. Wij willen als GOUD beslist geen grote stelselherzieningen of ingrijpende structuurveranderingen. Het primaat moet gewoon blijven liggen of terug gelegd worden bij de drie bestuurslagen, Rijk, Provincie en Gemeenten. Om een evenwichtiger openbaar bestuur te krijgen moet de rol en het takenpakket van de provincie versterkt en verbreed worden. Dit dient uiteraard wel gepaard te gaan met vermindering van taken bij soms onduidelijke sectorale samenwerkingsverbanden. Die zijn vaak onvoldoende democratisch gelegitimeerd en hebben de neiging om zich grenzenloos uit te breiden”.

Statenbreed akkoord

Naast een versteviging van ons bestuurlijk gebouw met behoud van de drie verdiepingen, en een betere samenwerking tussen deze drie bestuurslagen, zou ook het politieke bestuurlijke gedrag in de visie van GOUD verbetering behoeven. Democratie zou volgens Bakx iets meer moeten inhouden dan de dictatuur van de meerderheid: “Op provinciaal en gemeentelijk niveau komt het duale stelsel onvoldoende uit de verf. De oppositie wordt vaak buiten spel gezet. Wij zijn een voorstander van het experimenteren met Raadsbrede of Statenbrede bestuursakkoorden. Dat is een veel beter uitgangspunt om samenwerking tussen de partijen tot stand te brengen dan het traditionele coalitie versus oppositie model”.

Politieke omgangsvormen

Om het vertrouwen in ons bestuur te verbeteren is naast concrete resultaten ook de stijl van politiek bedrijven belangrijk. GOUD wil kortom in de provincies en gemeenten niet het soms destructieve gedrag van sommige Tweede Kamer fracties overnemen, zoals het elkaar affakkelen of onheus bejegenen in het politieke debat. Iedere politicus is zich uiteraard bewust van de bühne en zal zich willen profileren op de kiezersmarkt. Daar is niets mis mee zolang dit proportioneel blijft. GOUD streeft er in haar optreden naar om vooral de inhoud van het onderwerp centraal te zetten. Willem Bakx tenslotte: “We zien de politieke arena niet als een boksring waarin destructiviteit voorop staat. Het politieke bedrijf is natuurlijk deels wel een soort “theater” waar een boodschap voor het voetlicht wordt gebracht. Maar daarbij is het wel zaak om de normale omgangsvormen in acht te houden en om verloedering te voorkomen”.

Gerelateerde berichten

Goud icoon Nieuws Debatten in Dordrecht voor First Time Voters
21 februari 2023

Politici voor het eerst in debat richting Provinciale Statenverkiezingen "Dat nu mensen ziek worden van PFAS die in de grond

Lees verder
Goud icoon Nieuws 15 maart, the Perfect Storm – Column
16 maart 2023

“Alles is psychologie” Vanmorgen werd ik wakker gebeld door een journalist van het Leidsch Dagblad die graag mijn mening wilde

Lees verder
Goud icoon Nieuws Column: “Waarom op GOUD stemmen?”
12 maart 2023

Er zijn veel ‘afhakers’ In onze gesprekken tijdens de verkiezingsperiode krijgen we regelmatig de vraag “Waarom zou ik op GOUD

Lees verder
© Copyright 2023 Politieke partij GOUD Zuid-Holland | Website: Webmazing