Goud icoon Nieuws

Willem Bakx: “Het kan zoveel beter….”

Achterstallig onderhoud aan Nederland aanpakken

Het gaat er om Nederland leefbaar te houden voor iedereen, nu en in de toekomst. Daarbij is zowel het fysieke domein als het sociaal-maatschappelijke werkterrein van belang. Op beide terreinen is achterstallig onderhoud ontstaan, en op beide terreinen moeten we dus met het oog op de toekomst aan de slag met vernieuwing of innovatie. Daarbij moet bedacht worden dat het samenspel tussen de marktsector en de diverse overheden van groot belang is. Beiden moeten elkaar versterken maar hebben wel een verschillend karakter. GOUD wil dat de provincie een andere taakinvulling krijgt zodat ze op meer gebieden meer voor de inwoners kan betekenen.

Er wordt teveel geld over de balk gegooid

Daarom moet de overheidssector ook niet gerund worden als een ouderwets bedrijf. Succes moet niet in geld gemeten worden. Het maatschappelijk rendement moet bij het functioneren van de overheid centraal staan. Daar gaat het om. Maar het moet natuurlijk wel allemaal betaald kunnen worden. De overheid gooit nog teveel geld over de balk met projecten waar onze inwoners weinig mee opschieten. Hoge energiekosten en gestegen rentes drukken steeds zwaarder op de bestedingen van consumenten en bedrijven.

De belastingbetaler wil wat terug zien voor zijn bijdrage

Vanuit het besef dat een voldoende welvaartsniveau voorwaardelijk is voor de ruimte die de overheid kan innemen is het economisch beleid een punt van blijvende aandacht voor GOUD. Maar uiteindelijk kijken we bij al het beleid of onze inwoners er wel voldoende mee opschieten. Dat betekent dat de overheid anders en beter moet gaan functioneren. De puinhopen en crises die veroorzaakt of niet opgelost zijn door het beleid van de afgelopen jaren laten zien dat het echt anders moet. Zelfs basale voorzieningen als huisvesting en zorg zijn uitgekleed door de grote partijen die aan het roer stonden.

Het moet anders

GOUD vindt bestuurlijke vernieuwing een must als voorwaarde om tot een moderne ondernemende overheid te komen die zijn functie zowel efficiënt als effectief kan vervullen. Gelukkig zijn de eerste tekenen zichtbaar dat het Rijk zijn rol als regisseur op belangrijke beleidsvelden als wonen en ruimtelijke ordening weer terug pakt. Maar hier is nog veel werk te doen, vooral ook om het samenspel tussen de overheidslagen te stroomlijnen, en tevens om de wildgroei in allerlei samenwerkingsverbanden te beteugelen. Wij willen een sterkere positie voor de provincie in dit bestuurlijke krachtenveld om daardoor meer voor onze inwoners in de provincie te kunnen doen.

Gerelateerde berichten

Goud icoon Nieuws Debatten in Dordrecht voor First Time Voters
21 februari 2023

Politici voor het eerst in debat richting Provinciale Statenverkiezingen "Dat nu mensen ziek worden van PFAS die in de grond

Lees verder
Goud icoon Nieuws 15 maart, the Perfect Storm – Column
16 maart 2023

“Alles is psychologie” Vanmorgen werd ik wakker gebeld door een journalist van het Leidsch Dagblad die graag mijn mening wilde

Lees verder
Goud icoon Nieuws Column: “Waarom op GOUD stemmen?”
12 maart 2023

Er zijn veel ‘afhakers’ In onze gesprekken tijdens de verkiezingsperiode krijgen we regelmatig de vraag “Waarom zou ik op GOUD

Lees verder
© Copyright 2023 Politieke partij GOUD Zuid-Holland | Website: Webmazing