Goud icoon Nieuws

Is Zuid-Holland vol?

Is er ruimte voor 235.000 woningen in Zuid-Holland?

De situatie in de provincie Zuid-Holland is qua ruimtebehoefte tamelijk nijpend. Hugo de Jonge heeft een afspraak (in zijn woorden een ‘deal’) gemaakt om de komende acht jaar 235.000 woningen in de dichtstbevolkte provincie van Nederland toe te voegen. Dat zijn trouwens gewoon de plannen die al in de pijplijn zaten, dus er is alleen lucht verplaatst met die zogenaamde ‘woondeal’. Dat aantal woningen bouwen zal nog wel kunnen lukken qua beschikbare ruimte. Maar wat gebeurt er als we nog een half miljoen mensen op dezelfde postzegel waar het al dringen is gaan toevoegen? Wat betekent dit voor de leefbaarheid van onze inwoners? Wat voor gevolgen heeft het voor het behoud van ons landschap en de schaarse natuur? En hoeveel auto’s komen er dan bij op de weg? Dat zijn onderwerpen betreffende de ruimtelijke ordening waar provincies voor aan de lat staan en waar onvoldoende over wordt nagedacht.

Ruimteprobleem moet op politieke agenda

Jaap Haasnoot van de nieuwe partij GOUD Zuid-Holland voerde over dat probleem het woord in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. De aanleiding voor de discussie betrof de toekomst van de Vlietzone bij Den Haag en Leidschendam. Wat daar speelt is eigenlijk in de hele provincie een probleem.

We zien in dit gebied een aangenaam landschap, helaas van beperkte omvang, dat aan alle kanten bedreigd wordt door oprukkende verstedelijking en verstening. Het gebied kent een relatieve rust, groen, water en een aangename landelijke beleving. De bewoners willen dat graag zo houden. Dit heeft alles met de leefbaarheid in die omgeving te maken. Interessant is dat de problematiek rond de Vlietzone in feite de moeilijkheden rond de ruimtelijke ordening in heel de provincie Zuid-Holland weerspiegelt.

New York City als spookbeeld

Als niet wordt ingegrepen dan verandert onze provincie op overzienbare termijn in een kopie van New York City, met het Groene Hart als Central Park in het midden. Dat is het spookbeeld dat we met de fractie van GOUD graag zouden willen voorkomen. Om de simpele reden dat mensen niet gelukkig zijn in een totaal versteende omgeving. En omdat dit meer problemen gaat oproepen dan het oplost.

Is de overheid eigenlijk wel ‘in control’?

In feite hebben we het hier over de gevolgen van demografische ontwikkelingen. In gewone mensentaal, we zitten hier in Zuid-Holland met teveel mensen (en misschien ook met teveel dieren) met z’n allen op een veel te kleine postzegel. Dan kun je je wel druk maken over het verdeelvraagstuk van die schaarse ruimte, maar in feite is het verstandiger om na te denken of je niet iets kunt doen om een nog hogere bevolkingsdichtheid in onze provincie te voorkomen. Vanuit het landelijk niveau bezien zou je beleid moeten ontwikkelen om de groeiende instroom van inwoners van buiten onze provincie in te perken. Het verdeelvraagstuk van schaarse ruimte moet je ook op landelijk niveau regelen. Als je daar niet over wilt praten dan wordt het probleem straks alleen maar groter. GOUD Zuid-Holland wil dat onderwerp daarom op de politieke agenda plaatsen.

In het onderstaande fragment van een vergadering van Provinciale Staten legt Jaap Haasnoot van GOUD Zuid-Holland dit standpunt verder uit:

Gerelateerde berichten

Goud icoon Nieuws Debatten in Dordrecht voor First Time Voters
21 februari 2023

Politici voor het eerst in debat richting Provinciale Statenverkiezingen "Dat nu mensen ziek worden van PFAS die in de grond

Lees verder
Goud icoon Nieuws 15 maart, the Perfect Storm – Column
16 maart 2023

“Alles is psychologie” Vanmorgen werd ik wakker gebeld door een journalist van het Leidsch Dagblad die graag mijn mening wilde

Lees verder
Goud icoon Nieuws Column: “Waarom op GOUD stemmen?”
12 maart 2023

Er zijn veel ‘afhakers’ In onze gesprekken tijdens de verkiezingsperiode krijgen we regelmatig de vraag “Waarom zou ik op GOUD

Lees verder
© Copyright 2023 Politieke partij GOUD Zuid-Holland | Website: Webmazing