Goud icoon Nieuws

Gezond verstand is ons kompas

GOUD doet in Zuid-Holland mee aan de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart. Willem Bakx en Jaap Haasnoot leiden GOUD Zuid-Holland. Willem en Jaap hebben al acht jaar ervaring in Provinciale Staten. En die kennis gebruiken ze: “Ons kompas is gezond verstand gebaseerd op levenservaring”.

Met GOUD Zuid-Holland willen Willem Bakx en Jaap Haasnoot bereiken dat iedereen goed ouder kan worden. Voor dat doel zetten ze zich al acht jaar in en toch is GOUD een nieuwe partij. Hoe zit dat? Fractievoorzitter Willem Bakx (foto) glimlacht en knikt begrijpend; het is een vraag die hij de laatste tijd vaker heeft beantwoord. “In de Provinciale Staten van Zuid-Holland zijn we een voortzetting van de fractie van 50PLUS. We zetten ons werk dus gewoon voort, maar wel vanuit een andere organisatie met een andere interne cultuur. We hebben in het verleden veel geïnvesteerd in de partij, maar dat bleek uiteindelijk een doodlopende weg. Dat was vooral ook triest omdat het belang van ouderen steeds minder gehoord werd in de politiek. Er is genoeg te doen op dat thema en dat moet centraal staan. Wij denken dat we met GOUD veel meer kunnen bereiken voor onze kiezers.”

Gezond en vitaal oud worden

“Goed ouder worden is in het belang van iedereen, jong en oud”, vervolgt Willem. “Ten eerste natuurlijk omdat iedereen elke dag een beetje ouder wordt en iedereen uiteindelijk ook echt oud hoopt te worden. Wij willen een samenleving waar mensen, samen met anderen, gezond en vitaal oud kunnen worden. En als het onverhoopt niet meer op eigen kracht gaat, dan moet er passende zorg en ondersteuning voorhanden zijn. Dat gaat niet vanzelf, daar is politieke druk voor nodig.”

Meer meetellen

“Het is daarnaast ook een maatschappelijk belang om mensen in elke levensfase actief te kunnen laten participeren en ze de mogelijkheid te bieden om bijdragen te leveren aan onze samenleving”, vindt Statenlid Jaap Haasnoot. “Ieder op zijn eigen plek en ieder naar rato van zijn eigen mogelijkheden. Het is niet verstandig om gepensioneerden maatschappelijk gezien op non-actief te stellen. De nieuwe partij GOUD wil dat ouderen méér gaan meetellen en minder op achterstand worden gezet. We zijn ook een emancipatiepartij, zou je kunnen zeggen.”

Geen klassieke ouderenpartij

Maar door die aandacht voor ouderen is GOUD nog geen klassieke ouderenpartij, benadrukt Willem Bakx. “Wij willen er voor iedereen zijn. Ja, ik weet het, dat zeggen alle politieke partijen. Toch onderscheidt GOUD zich wel degelijk van andere partijen. Zo denken wij bijvoorbeeld niet in termen van ‘links’ of ‘rechts’. Het is verstandiger om te denken in termen van ‘stagnatie’ of ‘vooruitgang’. Als je vooruit wilt, kun je maar beter het constructieve midden houden. Dat is dus globaal gezien onze koers. Gezond verstand gebaseerd op enige levenservaring is daarbij ons kompas. We zijn niet gebonden aan een starre ideologie of aan vaste dogma’s. We laten ons door feiten en een rationele interpretatie daarvan leiden. Normaal doen, fatsoen en het streven naar een rechtvaardige toekomstbestendige samenleving voor iedereen zijn daarbij onze kenmerken.”

Wederkerigheid

“De overheid is van ons allemaal”, vult Jaap Haasnoot aan. “En vóór ons allemaal. Maar er moet wel sprake zijn van wederkerigheid. We mogen van alle inwoners verwachten dat ze hun steentje bijdragen aan de samenleving en waar mogelijk ‘de eigen broek ophouden’. Op die manier willen we het midden houden tussen enerzijds de eigen verantwoordelijkheid en de vrijheid die elk individu heeft om zijn eigen leven in te richten, en anderzijds de noodzaak voor een sterke overheid voor die zaken die we alleen via een collectieve benadering kunnen realiseren.”

Jaap en Willem kondigen aan dat zeer binnenkort het verkiezingsprogramma beschikbaar komt waarin de ideeën van GOUD Zuid-Holland op praktische wijze ‘handen en voeten’ zullen krijgen.

Gerelateerde berichten

Goud icoon Nieuws Debatten in Dordrecht voor First Time Voters
21 februari 2023

Politici voor het eerst in debat richting Provinciale Statenverkiezingen "Dat nu mensen ziek worden van PFAS die in de grond

Lees verder
Goud icoon Nieuws 15 maart, the Perfect Storm – Column
16 maart 2023

“Alles is psychologie” Vanmorgen werd ik wakker gebeld door een journalist van het Leidsch Dagblad die graag mijn mening wilde

Lees verder
Goud icoon Nieuws Column: “Waarom op GOUD stemmen?”
12 maart 2023

Er zijn veel ‘afhakers’ In onze gesprekken tijdens de verkiezingsperiode krijgen we regelmatig de vraag “Waarom zou ik op GOUD

Lees verder
© Copyright 2023 Politieke partij GOUD Zuid-Holland | Website: Webmazing